Galder, Strijbeek, Bavel A-C en Ulvenhout A-C

Galder
Galder is een zeer oude beekdalnederzetting. Uit archeologische gegevens kan worden geconcludeerd dat er al in de Karolingische tijd (10e eeuw) een nederzetting is geweest. In een akte uit het jaar 1299 is  Ghalre vermeld. Op een kadasterkaart uit 1828 is nog goed zichtbaar dat het oudste deel van Galder gelegen was rond het begin van de huidige St.Jacobsstraat. Door de bouw van de Sint Jacobuskapel in 1468 ontwikkelde Galder zich geleidelijk aan tot een zogenaamd kapelgehucht. In 1553 kwam er een luidklok in te hangen met de naam JHESUS.De kapel is een Rijksmonument.

In 2006 is het terrein rondom de kapel opgeknapt. Op kosten van de “Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder - Strijbeek - Ulvenhout“ is de deur gerestaureerd en zijn de paden en het parkeerterrein vernieuwd. Ook de tuin is opgeknapt en de gemeente heeft de kapel voorzien van een verlichting. Jaarlijks vertrekken er vele wandelaars en fietsers vanuit de kapel te bedevaart naar Santiago de Compostella. Van de koster krijgen zij een stempel in hun bedevaartsboekje.

Strijbeek
Strijbeek kende al duizenden jaren geleden een min of meer permanente bewoning. Het bewijs hiervoor werd geleverd door het urnenveldje dat in 1937 ten oosten van de Goudberg werd gevonden. De urnen tonen aan dat al in de 5e eeuw vóór onze jaartelling mensen op dit hooggelegen terrein hebben gewoond.
In zijn huidige vorm is Strijbeek vermoedelijk in de 13e eeuw ontstaan door ontginning van bos op de hogere terreingedeelten langs de nabij gelegen beek. Als beekdalnederzetting werd het gesticht op het punt waar de Goudbergseweg, eens onderdeel van een eeuwenoude heerbaan, uitkwam op de belangrijke verbindingsweg Hoogstraten-Breda. Ondanks deze gunstige ligging is Strijbeek nooit tot een dorp uitgegroeid. Strijbeek was vroeger groter dan nu. In de 16e en 17e eeuw was Strijbeek even groot als Galder en zelfs groter dan Ulvenhout.

Bavel A-C en Ulvenhout A-C
Ten zuiden van de A58 zijn Bavel A-C en Ulvenhout A-C sinds de herindeling van de gemeente (1 januari 1997) afgescheiden van hun kernen Bavel en Ulvenhout en toegevoegd aan de gemeente Alphen-Chaam. In deze omgeving vind je enkele mooie landgoederen. Landgoed Anneville is bekend vanwege het verblijf van Koningin Wilhelmina in de zomer van 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.